• Westland voor Oekraïne 🇺🇦

Over ons

 

Stichting Westland voor Oekraïne is ontstaan uit een particulier initiatief om hulpvraag- en aanbod van en voor de Oekraïense vluchtelingen in Westland te proberen op elkaar af te stemmen. Al heel snel bleek dat vraag en aanbod zeer groot waren en dat niet volstaan kon worden met een Facebook groep waarin deze bij elkaar gebracht werden. Er werd een inzamelingspunt geopend, waar mensen hun hulpgoederen konden brengen en waar een heleboel vrijwilligers zorgden voor het sorteren ervan en het distribueren naar de plekken waar dat het hardst nodig was. Nog geen 24 uur na het openen van het inzamelpunt bleek dit al snel te klein te worden, dus werden er meerdere punten geopend. Ook kwamen er mensen die financieel wilden bijdragen en dat alles riep om een organisatie die dit alles kon beheersen. Hiertoe is nu een stichting opgericht met als doel om alle in Westland verblijvende Oekraïense vluchtelingen en allen die hen hulp verlenen te ondersteunen op alle mogelijke vlakken, zodat deze mensen zo snel mogelijk, zo goed en normaal mogelijk mee kunnen draaien in onze Westlandse samenleving.

De stichting kent geen winstoogmerk, alle gelden die ontvangen worden, worden ingezet om het doel te bereiken. De bestuurders ontvangen geen vergoeding. Mocht er aan het einde van de rit, als de stichting overbodig is geworden, geld over zijn, dan wordt dit besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.